Wolontariat edukacyjny i ekologiczny w roku szkolnym 2018/2019

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” zaprasza:

WOLONTARIAT EDUKACYJNY

W 2009 r., dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu powstało Centrum Studenckiego Wolontariatu Edukacyjnego „Winnica”. Głównym celem „Winnicy” jest niesienie pomocy edukacyjnej dla uczniów nowosądeckich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Aktywnie promujemy idee wolontariatu, aktywizujemy młodych ludzi, którzy nabywają u nas doświadczenie, rozwijają się a przede wszystkim służą innym. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” zaprasza: • absolwentów uczelni wyższych, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do włączenia się w działalność Centrum Studenckiego Wolontariatu Edukacyjnego „WINNICA” i udzielania korepetycji w roku szkolnym 2017/2018 • uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI i gimnazjalnych z klas I i II do skorzystania z bezpłatnej pomocy edukacyjnej w ramach indywidualnych lekcji z przydzielonym wolontariuszem. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej w siedzibie Centrum „Kana”. W załączniku znajduje się formularz zgłoszeniowy dla wolontariusza i karta zgłoszeniowa dla ucznia, które należy dostarczyć do Sekretariatu Centrum „Kana” lub przesłać elektronicznie na adres: centrum.kana.nowysacz@gmail.com.
Pobierz formularze zgłoszeniowe

WOLONTARIAT EKOLOGICZNY

W ramach projektu „Czyste powietrze – czysta sprawa” chętne osoby zostają kompleksowo przeszkolone i przygotowane do roli wolontariusza, który przeprowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z klas III oraz V w zakresie edukacji ekologicznej. Szkolenia dla wolontariuszy są prowadzone przez specjalistów w dziedzinie ekologii, medycyny i metodyki prowadzenia zajęć z uczniami. Wolontariusze poszerzają swoją wiedzę nt. sposobów ochrony środowiska, zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami i sposobów ich zapobiegania, a także uczą się w jaki sposób współpracować z dziećmi. Jeżeli masz ochotę zdobyć doświadczenie w takiej formie wolontariatu i lubisz dzieci zapraszamy do nas 🙂
Czytaj więcej...

SZUKAMY LUDZI Z PASJĄ DO POMAGANIA

Centrum „Kana” podczas realizacji wielu projektów, zwłaszcza edukacyjnych, współpracuje z liczną grupą wolontariuszy m.in. nauczycielami, lektorami i informatykami szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych, a także studentami.