W "KANIE"

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" w Nowym Sączu oferuje także półkolonie, zajęcia dla seniorów, kursy przygotowawcze do matury, wolontariat, udostępnia sale dydaktyczne i wystawy przestrzenne pn.: "Dekalog z Janem Paweł II" oraz "Nauczanie Jana Pawła II"