deklaracja

W pełni popierając działania na rzeczy ochrony atmosfery, a w szczególności inicjatywę przedstawioną przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”, której głównym elementem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wpływu stanu powietrza na zdrowie oraz możliwości oddziaływania każdego człowieka na czystość powietrza, deklarujemy wsparcie dla tej inicjatywy.

Uważamy, że projekt – poprzez realizację działań mających na celu wieloletnią edukację dzieci i młodzieży szkolnej – uczniów wszystkich szkół podstawowych i średnich z obszaru Sądecczyzny, nauczycieli tych szkół i mediów wpłynie na poprawę świadomości społeczeństwa czego wynikiem będzie znacząca poprawa jakości powietrza.

Zaproponowana inicjatywa jest formą włączenia przedsiębiorców w zintegrowane działania, które w nieodległej perspektywie mogą doprowadzić do pozytywnych zmian, dlatego też w pełni popieramy przedstawioną inicjatywę. Deklarujemy wsparcie finansowe w ramach Funduszu Edukacji Antysmogowego, w którym gromadzone będą środki na współfinansowanie systematycznych działań.

sygnatariusze deklaracji fea

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" sukcesywnie pozyskuje nowych sygnatariuszy deklaracji Funduszu Edukacji Antysmogowej

telbeskid

Deklaracja sygnowana dnia 29. listopada 2017 roku

GOSDROB Family

Deklaracja sygnowana dnia 4. grudnia 2017 roku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA podpisało deklarację współpracy z TELBESKID Sp. z o.o. w sprawie wsparcia programu „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017”. Dokument sygnowali: dyrektor KCEM KANA Grzegorz Tabasz, a za TELBESKID Sp. o.o. Ludomir Handzel.

Grzegorz Tabasz podkreśla aktywność sądeckich przedsiębiorców: – Cieszymy się niezmiernie, iż sądecki biznes widzi i aktywnie wspiera tak ważną dla wszystkich kwestię, jak jakość powietrza.

TELBESKID to przedsiębiorstwo, które myśli globalnie, a działa lokalnie. Z entuzjazmem włączyliśmy się w program wdrażany przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, który ma na celu edukację i uświadamianie dzieci i młodzieży w sprawach najważniejszych dla wszystkich – jakości powietrza. Nie szkodźmy sobie sami – walczmy o jakość życia w naszym Regionie. Dlatego jesteśmy z KANĄ! – komentuje Ludomir Handzel, przedstawiciel TELBESKID Sp. z o.o.

fot. Galatea Joanna Tabasz

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA podpisało deklarację współpracy z GOSDROB Family Nowy Sącz w sprawie wsparcia programu „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017”. Dokument sygnowali Prezes firmy GOSDROB Family Nowy Sącz Marek Poremba oraz dyrektor KCEM KANA Grzegorz Tabasz.

Firma GOSDROB Family jest żywo zainteresowana jakością powietrza na Sądecczyźnie. Czyste powietrze to zdrowy drób-INDYKI, to zdrowe mięso, to zdrowe odżywianie się. Model edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży realizowany przez Centrum KANA jest doskonałym sposobem przekonania dzieci i młodzieży, iż czystość powietrza zaczyna się w domach, w kotłach centralnego ogrzewania. Śmieci nie są opałem. Nikomu nie wolno  traktować ich jako opał. Edukacja antysmogowa młodego pokolenia jest inwestycją w przyszłość, w czyste powietrze, w zdrowie nas wszystkich – komentuje Marek Poremba Prezes firmy GOSDROB Family Nowy Sącz.

fot. Galatea Joanna Tabasz 

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

Deklaracja sygnowana dnia 4. grudnia 2017 roku

TiM Kominki

Deklaracja sygnowana dnia 28. grudnia 2017 roku

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA podpisało deklarację współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Sączu w sprawie wsparcia programu „Czyste powietrze – czysta sprawa 2017”. Dokument sygnowali Prezes Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Barbara Sztaba Walawska oraz dyrektor KCEM KANA Grzegorz Tabasz.

Jesteśmy bankiem działającym lokalnie, dlatego też, tym bardziej leży nam na sercu ochrona uroków Beskidu Sądeckiego. Chętnie uczestniczymy w przedsięwzięciach, które obejmują edukację społeczeństwa, a w szczególności wspieramy akcje kształtujące świadomość społeczną związaną z ochroną środowiska. Poprawa jakości powietrza na Sądecczyźnie ma znaczenie priorytetowe nie tylko dla zdrowia mieszkańców i prowadzenia działalności turystycznej, z której słynie nasz piękny region, ale również dla harmonijnego rozwoju gospodarki rolnej – komentuje Barbara Sztaba Walawska Prezes Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu.

Fot. Galatea Joanna Tabasz 

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA podpisało deklarację współpracy z Firmą TiM Kominki w sprawie wsparcia programu „Czyste powietrze – czysta sprawa”. Dokument sygnowali: dyrektor KCEM KANA Grzegorz Tabasz, a za TiM Kominki wiceprezes firmy Jarosław Żołądź.

Troska o jakość powietrza i aspekt ekologiczny są dla nas bardzo ważne. Produkty znajdujące się w ofercie naszej firmy spełniają wszelkie wymagane normy i charakteryzują się najwyższą jakością. Posiadamy szeroką gamę bio-kominków, kominków gazowych i elektrycznych. Ale zależy nam również na tym, by nasi klienci mieli świadomość, że tradycyjnego kominka także można używać  w sposób ekologiczny. Stąd nasze wsparcie dla tego projektu – podkreśla Jarosław Żołądź.

Fot. Galatea Joanna Tabasz